Btw op zonnepanelen terugvragen

Vrijstelling btw terugvragen bij Soloya

Voordelen aankoop zonnepanelen bij Soloya?

Een doorsnee set van zonnepanelen kost u normaal € 4.700. Voor deze prijs krijgt u standaard een elektrisch vermogen van 3000 Wattpiek terug. Het is echter mogelijk om deze set aan te kopen voor € 4000. Het prijsverschil zit in het btw-percentage van 21%. De Nederlandse Belastingdienst betaalt u het volledige btw-bedrag terug. Deze terugbetaling krijgt u als aanmoediging van de overheid om zonnepanelen te plaatsen. Het Belgische bedrijf Soloya heeft jarenlange expertise opgebouwd in het plaatsen van deze installaties en is ook op de Nederlandse markt een erkende en actieve speler. Zodoende is onze firma perfect op de hoogte van de Nederlandse wetgeving. Wij leggen u dan ook graag uit hoe u de door u betaalde btw op uw installatie kunt terugvragen.

Consument of bedrijf?

Vanaf het moment dat u als milieubewuste consument voor zonnepanelen kiest, beschouwt de Nederlandse overheid u als een minibedrijf. De achterliggende redenering hiervoor is eenvoudiger dan u denkt. Wie een zonnepaneleninstallatie op het dak laat plaatsen wordt na deze plaatsing ook meteen een kleine leverancier. U levert namelijk elektriciteit. Ook al bent u niet ingeschreven als ZZP-er of MKB-er, toch wordt u belastingtechnisch beschouwd als een zelfstandig ondernemer. De Nederlandse overheid hanteert dit principe ook al bent u een doorsnee consument die in het dagelijks leven werknemer is. Dit is mogelijk dankzij de KOR-regeling voor kleine ondernemers met een omzet van minder dan € 20.000 per jaar (van januari tot en met december). Hierna vertellen we u meer over deze regeling.

Hoe werkt dit?

Voor u een zonnepaneleninstallatie bestelt, gaat u na wie in uw gezin de energierekening aankrijgt. Als u dat bent, dan bestelt u zonnepanelen op uw naam. Is dit uw partner of een ander gezinslid, dan plaatst u op naam van het gezinslid wiens naam op de energiefactuur staat. Indien u dit niet nakijkt en de bestelling op een andere naam gebeurt dan deze van wie de energieleverancier betaalt, dan krijgt u het betaalde btw-bedrag niet terugbetaald. Mogelijk klinkt dit u, als particulier, wat ingewikkeld in de oren. Geen nood! Soloya legt u de te volgen procedure graag stap voor stap uit.

Vermits Soloya een Belgisch bedrijf is,  hoeft u zelf niet bij de aankoop van uw zonnepaneleninstallatie de btw vooraf te betalen. Soloya factureert u nl. ZONDER BTW!

Stap 1: verstuur het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’

Om te kunnen genieten van een terugbetaling van de btw die u over uw zonnepaneleninstallatie betaalt, is het nodig dat u als ondernemer bekend bent bij de overheid. Wat u hiervoor hoeft te doen, is zich registreren bij de Belastingdienst als bedrijf. Dit kunt u het best doen door middel van de Kleine Ondernemers Regeling (KOR). Deze regeling bezorgt u enkele belangrijke voordelen. U hoeft geen btw af te dragen aan de overheid en u dient slechts minimale btw-aangiftes in te dienen. In de meeste gevallen hoeft u dit maar één of twee keer te doen.

Let wel: de KOR-regeling heeft wel enkele nadelen. U kunt na de eerste teruggave slechts na een periode van drie jaar terug een aanvraag voor een terugbetaling van een btw-bedrag doen. Dit kan nadelige gevolgen hebben als u na een tijdje meer zonnepanelen op uw dak of in een park wil laten plaatsen. Bijkomend kunt u niet meer van de regeling gebruikmaken op het moment dat u daadwerkelijk met een bedrijf zou willen starten. Wat u wel kunt doen, is drie jaar wachten en uit de KOR-regeling stappen om nadien uw onderneming op te zetten.

Het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’

Dit document vult u online in om u te registreren als kleine ondernemer. Wij overlopen samen met u even alle vragen. U dient al deze vragen waarheidsgetrouw in te vullen.

Vraag 1: uw persoonlijke gegevens

Hier vult u uw persoonlijke gegevens in: uw naam, de plaats van installatie met opgaaf van het exacte adres, uw telefoonnummer en uw burgerservicenummer.

Vraag 2a: het adres waar u uw facturen wenst te ontvangen.

Dit kan en mag afwijken van de plaats van de zonnepaneleninstallatie.

Vraag 2b:

U geeft hier door middel van een kruisje aan dat u in aanmerking wil komen voor de KOR.

Vraag 3:

Druk het formulier af, onderteken het en stuur het met de post op naar de Belastingdienst.

Reactie Belastingdienst afwachten

Dit duurt niet zo lang. Binnen 10 dagen krijgt u een ‘Vaststelling belastingplicht’ in de bus. In dit document vindt u uw btw-nummer en bewijs van ondernemerschap terug. Daarnaast krijgt u een tweede brief met inloggegevens voor de Belastingdienst. Zo kunt u digitaal een btw-aangifte doen.

Stap 2: geef uw rekeningnummer door

De Belastingdienst heeft uw rekeningnummer nodig om het bedrag aan betaalde btw aan u te kunnen terugstorten.  Dit kunt u online regelen op de website van de Belastingdienst. Wellicht heeft deze dienst al uw rekeningnummer. Meestal is dit het geval omdat u als particulier al een nummer heeft opgegeven voor de eventuele teruggave van de inkomstenbelasting of eventuele te ontvangen toeslagen. De opgave van een bijkomend nummer als ondernemer doet u door op de link ‘rekeningnummer wijzigen’ te klikken en vervolgens je bankrekeningnummer in te geven.

BTW zonnepanelen vrijstelling

Zonnepanelen kopen?

De beste prijzen en na-servcice bij Soloya.

Stap 3: dien uw btw-aangifte in

Deze aangifte kunt u digitaal doen. Hiervoor gebruikt u de inloggegevens die u gekregen heeft van de Belastingdienst. Het bedrag dat door de Belastingdienst terugbetaald wordt is in principe gelijk aan het bedrag dat u aan btw betaald hebt. Let wel: een vast gedeelte van dit bedrag wordt in mindering gebracht. Dit noemen we het forfait of ook het forfaitair bedrag.

Hoe vult u het formulier in?

Dit doet u op relatief eenvoudige manier. U vult enkel vak 1 en vak 5 in. De vakken 2, 3 en 4 zijn niet op uw situatie van toepassing. Omdat u de aangifte online doet, klikt u na vak 5 op akkoord.

Vraag 1a: het ‘Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend’. Daar vult u een nul in. Vervolgens vult u bij ‘Omzetbelasting’ het forfaitair bedrag in dat gekoppeld is aan het door uw zonnepanelen opgewekte vermogen. Hoeveel dat is, vindt u hierna terug in de tabel. Heeft u een installatie die 3000 Wattpiek oplevert, dan is het forfaitair bedrag € 60. Hou er rekening mee dat deze tabel de gegevens bevat voor een installatie die na de bouw van een huis op een dak is aangebracht. Dit is de meest voorkomende situatie. Hebt u uw panelen laten integreren in het dak zelf? Dan is een andere tabel van toepassing.

Vraag 5a: hier komt nogmaals het forfaitbedrag. Bij een digitale aangifte wordt dit bedrag automatisch voor u ingevuld.

Vraag 5b: hier vult u het totale btw-bedrag in dat u betaalde voor zowel de zonnepanelen als voor de installatie ervan. Dit bedrag vindt u terug op uw factuur. Voor een installatie van 3000 Wattpiek bedraagt dit om en nabij € 820.

Vraag 5c en 5 e : hier vult u het verschil tussen het btw-bedrag en het forfait in. In het geval van onze fictieve situatie bedraagt dit € 760.  (820 – 60 = 760)

Vraag 5d: deze vraag dient u niet te beantwoorden.

BTW zonnepanelen terugvragen

Zonnepanelen aanschaffen?

De beste prijzen en na-servcice bij Soloya.

Veelgestelde vragen over btw terugvragen

Waarom kunt u de betaalde btw recupereren?

We hebben het antwoord op deze vraag hierboven al even aangeraakt. In de ogen van de Belastingdienst zijn consumenten die zelf elektriciteit opwekken in feite een soort van kleine ondernemers of ZZP-ers. U verdient geld met een activiteit; het opwekken van zonnestroom. Kort samengevat wordt u beschouwd als een mini-energiebedrijfje.  Als bedrijf, hoe klein ook, moet u btw betalen aan de Belastingdienst over de omzet van uw minionderneming. Dit betekent in de praktijk dat u als zonnepaneelhouder btw betaalt over de waarde van de door u opgewekte energie.

Tegelijk laat de wet u ook toe van de btw die in de prijs zit van de door u aangekochte zonnepanelen in te brengen. Zo kunt u wel honderden euro’s recupereren. Tegelijk bent u, als u gebruikmaakt van de KOR-regeling, vrijgesteld van het indienen van een driemaandelijkse btw-aangifte. De reden hiervoor is dat u dankzij deze regeling nog steeds als particulier behandeld wordt.

Meer informatie over instappen in deze regeling kunt vinden op de site van de Belastingdienst.

Ik wil extra zonnepanelen kopen. Kan ik dan weer btw terugvragen?

Ook dit onderwerp hebben al eerder in het artikel al even behandeld. U kunt maar eenmalig genieten van de terugbetaling van de btw die u betaalde op de aankoop en de installatie van uw zonnepanelen. Vanaf het moment dat u bent ingestapt in de KOR-regeling en u uw teruggaven hebt gekregen, is het niet meer mogelijk om een tweede keer van dit systeem te genieten.

U doet er dus goed aan om op lange termijn te denken en bij uw bestelling alvast rekening te houden met eventuele toekomstige uitbreidingen van uw zonnepaneleninstallatie. Dit is des te belangrijker omdat u niet meteen uit de KOR kunt stappen. Dit kunt u pas na drie jaar. Na deze periode zal de Belastingdienst u behandelen als een reguliere ondernemer en kunt u, als bedrijf, opnieuw een btw-terugbetaling aanvragen.

U wordt dan niet langer als kleine ondernemer beschouwd, maar als een doorsnee bedrijf. Dit heeft niet mis te verstane gevolgen. Behalve het produceren van energie door middel van de zonnepanelen op uw dak, gaat de Belastingdienst ervan uit dat u vanaf dat moment ook reguliere bedrijfsactiviteiten uitoefent. Dat houdt in dat u elke drie maanden een btw-aangifte moet insturen.

Bovendien moet u verder ook btw betalen over de elektriciteit die u produceert. Het is wel mogelijk om toestemming te vragen om een jaarlijkse btw-aangifte te doen.

Uitstappen uit de KOR is niet meteen een snelle oplossing. Dit is trouwens niet mogelijk. U dient 3 jaar lang in deze regeling te blijven. Na uw uitstap moet u nog eens 3 jaar lang wachten voor u terug gebruik mag maken van deze regeling. Ondertussen beschouwt de overheid u nog steeds als een energieproducent. Dat houdt in dat u gedurende deze periode uw btw-aangiftes moet blijven indienen.

Na afloop van deze 3 jaar kunt u terug instappen in de KOR en er terug gebruik van maken. Op dat moment kunt u terug gebruikmaken van deze regeling op de manier die we hierboven al beschreven. Ook vervalt de plicht tot indienen van een btw-aangifte.

Voorbeeld van de KOR in de praktijk

Stel dat u in 2020 nog een bestelling plaatst voor zonnepanelen. U doet een aanvraag voor een btw-teruggave en registreert zich voor de KOR. De KOR is dan van kracht vanaf 1 januari 2021 in. In 2021, 2022 en 2023 blijft u aan deze regeling gebonden. Eind 2023 kunt u zich afmelden voor de KOR. Deze regeling houdt dan op te bestaan vanaf 1 januari 2024. Op dat moment kunt u weer zonnepanelen kopen (bijvoorbeeld voor een elektrische auto of warmtepomp) en een btw-teruggaaf aanvragen. Na afloop van de KOR blijft u gedurende 3 jaar uw driemaandelijkse btw-aangifte indienen. Pas op het einde van kunt u zicht weer registreren voor de KOR.

Vóór 2020 zonnepanelen gekocht?

Heeft u uw zonnepaneleninstallatie al voor 2020 aangeschaft en de btw op deze aankoop al teruggevraagd? In dit geval beschouwt de Belastingdienst u vanaf 1 januari 2020 automatisch als een mini-energiebedrijf dat deel uitmaakt van de nieuwe KOR. De wachttijd van drie jaar geldt ook voor u. U kunt zich op het einde van 2022 afmelden voor de KOR en dan in 2023 opnieuw een teruggaaf aanvragen voor de betaalde btw op een nieuwe of bijkomende installatie.

Kan ik me bij de Belastingdienst ook weer uitschrijven als (kleine) ondernemer?

Zolang u zonnepaneelhouder bent, beschouwt de Belastingdienst u als ondernemer. U maakt gebruik van de KOR of u bent een gewone ondernemer met de plicht om reguliere btw-aangiftes in te dienen.

Heeft u geen zonnepanelen meer?

Dit kan het geval zijn na de verkoop van een huis met zonnepanelen. Mogelijk heeft u de installatie van het dak laten halen. Bevindt u zich in één van deze situaties, dan meldt u zich bij de Belastingdienst af als ondernemer. U stuurt een schriftelijke verklaring naar uw belastingkantoor waarin u meldt niet langer zonnepaneelhouder te zijn en daarom uw bedrijf ophoudt te bestaan.  U verzoekt de Belastingdienst om u niet langer als ondernemer te beschouwen. Vergeet echter niet uw btw-nummer, uw naam en uw adres op te geven.

Ik woon in een huurhuis. Kan ik zonnepanelen op het dak leggen en de btw terugvragen?

Ook huurders kunnen aanspraak maken op een btw-teruggaaf. Uiteraard is het noodzakelijk dat u de eigenaar bent van de zonnepaneelinstallatie. Dit kunt u aantonen door de factuur die op uw naam staat. Verder maakt het niet uit of u al dan niet eigenaar of huurder bent van het pand waarop de zonnepanelen staan. Let er wel op dat u als huurder de schriftelijke toestemming heeft van de verhuurder om zonnepanelen te plaatsen. Zo kunt u op papier zetten wat de bestemming van de zonnepanelen wordt bij een latere verhuis.

Vrijstelling BTW zonnepanelen

Voordelen bij de aankoop van zonnepanelen bij Soloya:

Omdat Soloya een Belgisch bedrijf is,  is het zelfs niet nodig dat u bij de aankoop van uw zonnepaneleninstallatie zelf de btw vooraf betaalt. Soloya is gevestigd over de grens in België en verstuurt zijn facturen vanuit de Belgische hoofdzetel. Zodoende betaalt u indien u bij ons bestelt zelfs HELEMAAL GEEN BTW. Dit is een fantastisch voordeel voor u!

Ook profiteren van de BTW vrijstelling bij Soloya?

Dé Beste Prijzen En Na-Service Bij Soloya!

Beste zonnepanelenmerken

Solar Edge omvormers

Longi

REC Zonnepanelen

LG Zonnepanelen

QCELLS Zonnepanelen

SMA Omvormers