De salderingsregeling voor zonnepanelen

Wanneer u de trotse eigenaar bent van een aantal zonnepanelen op het dak, kunt u gebruik maken van de salderingsregeling. Dat is een handige regeling die de overheid in het leven heeft geroepen speciaal voor eigenaren van zonnepaneelinstallaties. Dat was nodig om het plaatsen van zonnepanelen op privédaken te stimuleren. De subsidieregeling die vroeger bestond om de aanschaf van zonnepanelen te bevorderen, bestaat al lang niet meer. De reden voor deze regeling waren de enorme kosten van een zonnepaneelinstallatie. De eerste zonnepanelen waren erg duur, waardoor het nodig was dat de overheid financieel bijsprong om zonnepanelen voor meer huishoudens haalbaar te maken.

Op dit moment is de overheid bezig om allerlei gunstige regelingen af te bouwen. Zo is nu ook de mogelijkheid om te salderen aan de beurt om stopgezet te worden. Het is op dit moment nog niet zover, maar vanaf 2023 wordt dit systeem geleidelijk afgebouwd over een periode van 8 jaar. We willen graag onderzoeken of het investeren in zonnepanelen nog steeds rendabel is. Ook willen we weten of het iets uitmaakt of u de zonnepanelen nu aanschaft, of er beter nog een paar jaar mee wacht.

Wat is saldering?

Eigenlijk is het salderingsprincipe heel eenvoudig. U mag met deze regeling de stroom die u zelf opwekt verrekenen met het verbruik aan stroom via de provider. Als u overdag met de zonnepanelen energie opwekt dan dient een groot deel van deze stroom voor eigen gebruik. Als eigenaar moet u er altijd naar streven om deze groene stroom zoveel mogelijk zelf te verbruiken.

Een dag duurt echter 24 uur. Ook ‘s avonds of ‘s nachts gebruiken wij energie. De koelkast en de diepvries staan continu aan. En zo zijn er talloze apparaten te bedenken. Uw zonnepanelen leveren ‘s nachts geen stroom. Op dat moment nemen we stroom af van het stroomnet, geleverd door onze energieprovider.

Nu heeft de overheid een leuk systeem bedacht dat ze saldering noemen. U wekt zelf bijvoorbeeld 2500 kWh aan stroom op. Het eigen verbruik is 2000kWh op een jaar.  Dat betekent dat u op jaarbasis 500kWh te veel heeft, wat netjes geleverd wordt aan de energieleverancier. Allereerst ontvangt u voor de 2000kWh eigen verbruik hetzelfde bedrag terug van de provider dan dat u heeft betaald voor de stroom. We mogen deze twee bedragen salderen, ofwel tegen elkaar wegstrepen.  Deze saldering mag alleen maar tot de hoogte van het eigen verbruik. Voor alles wat er meer aan het stroomnet wordt geleverd dan het eigen verbruik, geldt een ander vergoedingstarief. De energiebedrijven mogen dat zelf vaststellen, maar vaak ligt dat tussen de 3 en 12 cent.  We maken hiervan even het volgende rekenvoorbeeld.

Een rekenvoorbeeld (situatie 2020)

1 kWh kost u 22,5 cent.
Eigen verbruik per jaar:  2000 kWh
Eigen opwekking zonnepanelen:  2500 kWh  (500 kWh overschot)
Dit overschot: 500kWh wordt geleverd aan het stroomnet.

U betaalt aan de provider 2000 x 0,225 cent = €450,00
Volgens de saldering levert u ook 2000 kWh waarvoor u ook €450,00 ontvangt.
U hebt zelfs 500kWh extra geleverd.
Hiervoor ontvangt u 3 cent van de energieprovider of 500 x 0,03 = €15,00
U hebt dat jaar niets voor uw stroom betaald, en ontvangt op de koop toe nog €15,00 extra.

U ziet dat u door de salderingsregeling de 2000 kWh mag wegstrepen tegen elkaar. En dat er voor de extra stroom ineens een veel lager bedrag wordt gegeven door de energieleveranciers. Dat bedrag tussen de 3 en 12cent mogen ze zelf vaststellen. De meerderheid zal dus het minimale geven.

Hierdoor ontstaan er verschillen tussen de providers in de energiemarkt. Wellicht hebben degenen die 12 cent geven extra klanten nodig waardoor ze deze bij andere leveranciers op deze manier proberen weg te lokken. Als u echt jaarlijks een behoorlijk overschot heeft zou u dus beter op zoek gaan naar een provider die 12 cent teruggeeft. U kunt daar namelijk redelijk wat aan verdienen. Wacht even voordat u nu meteen gaat zoeken naar deze provider. Er gaat namelijk van alles veranderen. Deze hele salderingsregeling zal ophouden te bestaan. De overheid en de energieproviders willen toe naar een eenvoudiger systeem. Alles wat u afneemt van de provider, daarvoor betaalt u het markttarief.

U mag in 2031 niets meer salderen. Alles wat u levert aan de provider daarvoor krijgt u een redelijke vergoeding die minimaal 80% van het leveringstarief bedraagt. In ons rekenvoorbeeld zou dat dus ongeveer 6 cent per kWh zijn. Dat is niet veel, en die maatregel is er gekomen om zoveel mogelijk eigen verbruik te stimuleren.

Voorbeeld 2: (na de saldering, situatie 2031)


Het verbruik/afname stroomnet: 2000 kWh = 2000 * 22,5 = €450,00 te betalen
Eigen opwekking stroom(levering aan het stroomnet): 2500kWh * 6 = €150,00 te ontvangen.

In plaats van geld te ontvangen, betaalt u voortaan aan de provider. Het is nu zaak om het eigen verbruik zo hoog mogelijk te maken, en het energieverbruik in de avond en nacht zo laag mogelijk. Ook komen scenario’s van een eigen opslag van energie in accu’s weer een stap dichterbij, nu levering aan het net minder interessant wordt gemaakt.

Er is geen saldering (tegen elkaar wegstrepen) meer mogelijk. U ontvangt slechts een kleine vergoeding die minimaal 80% moet gaan bedragen van het leveringstarief, vaak is dat niet meer dan 6 cent per kWh. Dit is gedaan om te voorkomen dat energieproviders de prijzen alsmaar blijven verlagen.

In dit fictieve rekenvoorbeeld betaalt u 450,00 en ontvangt u €450,00. De 15 euro die u in het vorige voorbeeld kon verdienen is er niet meer. Als u echter nog meer levert door uitbreiding van het aantal zonnepanelen kunt u meer verdienen, en wel een positief resultaat hebben. De installatie uitbreiden is echter een investering die terugverdiend moet worden. U zult deze zaken goed moeten bestuderen. Mogelijk kunt u erop rekenen dat zonnepanelen goedkoper worden. Maar dat hoeft niet. Door beslissingen buiten onze invloed kan de internationale handel verstoord worden. Door handelsoorlogen met China kan de prijs voor een zonnepaneel ineens gevoelig stijgen. Dat zijn allemaal zaken om rekening mee te houden.  Daarnaast is het ene paneel het andere niet. We hebben te maken met rendement van het zonnepaneel, de kwaliteit van de omvormer. Er zijn veel zaken die een rol spelen bij uw keuze.

We gaan hier voor het gemak uit van mensen met alleen een zonnepaneelinstallatie die direct is gekoppeld aan het stroomnet. We zien dat steeds meer mensen accu’s laten plaatsen om een deel van de opgewekte stroom vast te houden, en te gebruiken voor de avond en nachtelijke uren. Deze zaken laten we hier voor de duidelijkheid even buiten beschouwing.

Saldering zonnepanelen

Waarom hebben we saldering?

Dit systeem is in het verleden bedacht om het installeren van zonnepanelen voor de consument te bevorderen. De zonnepanelen waren duur in aanschaf, waardoor er allerlei steunmaatregelen van de overheid nodig waren om meer mensen te bewegen om zonnepanelen te plaatsen. Ook het feit dat u bijvoorbeeld geen vergunning nodig heeft om zonnepanelen te plaatsen heeft hiermee te maken. De overheid wil het voor de burger zo gemakkelijk mogelijk maken. De subsidieregeling uit de beginperiode is al verdwenen. De salderingsregeling is handig als je zelf meer opwekt dan je verbruikt. Op deze manier kun je de kosten van levering aan het net, en de kosten van afname mooi tegen elkaar wegstrepen. Er zijn ook andere dingen veranderd zoals het betalen van een vergoeding voor het leveren aan het net. Omdat u als producent van energie gebruik maakt van dezelfde infrastructuur als bij de afname van stroom moet u hiervoor een vergoeding betalen. Een handige manier van de netwerkleverancier om wat extra inkomsten binnen te halen.

Wat gaat er veranderen?

De overheid wil de saldering geleidelijk aan afschaffen omdat het systeem te ingewikkeld is. Ze willen een systeem dat teruggebracht wordt tot de essentie. Alles wat u afneemt van uw energieprovider, daarvoor betaalt u, en alles wat u levert aan de provider daarvoor ontvangt u een redelijke vergoeding. Daarom is er besloten om de salderingsregeling af te bouwen vanaf 2023. Maar dat gebeurt heel geleidelijk.

Daar staat wel tegenover dat de vergoeding die u ontvangt voor stroom die u levert aan het net, voortaan wordt gekoppeld aan het kale leveringstarief. Vroeger konden energieproviders dat zelf bepalen waardoor er steeds verschillen waren in de markt, en dat sommige providers wel erg weinig uitbetaalden voor geleverde stroom. Dat wordt straks minimaal 80% van de kale leveringsprijs. Dat is de prijs van de stroom zonder belastingen en andere heffingen. U moet rekenen op ongeveer 6 a 7 cent.

Een redelijk compromis dus voor de afschaffing van de salderingsregeling. Het is lange tijd onduidelijk geweest of de regeling er zou komen, maar de regering heeft nu de knoop doorgehakt. Vanaf 2023 mag u elk jaar 9% minder salderen. Als uw eigen gebruik 2000 kWh bedraagt, mag u daarvan eind 2023 nog maar 91% salderen. Dat is 1820 kWh die u mag wegstrepen. (En dat wordt elk jaar 9% minder.) Als u 2500 kWh opwekt, dan ziet de situatie er iets anders uit. 180kWh die u zelf verbruikt mag u niet verrekenen. U moet daarvoor het normale tarief betalen. (22,5ct per kWh) Dat is €40,50.

Met deze nieuwe regeling, na het wegvallen van de saldering, wordt het steeds minder interessant om stroom aan het netwerk te leveren. De overheid wil dat mensen een zonnepaneelinstallatie kopen voor éigen gebruik, niet om eraan te verdienen. Het aantal panelen dat u op het dak legt kunt u daarom best zo goed mogelijk laten aansluiten bij het jaarlijkse verbruik van uw gezin. Overproductie wordt niet meer beloond.

Salderingsregeling zonnepanelen

Meer weten over de salderingsregeling voor zonnepanelen?

De beste prijzen en na-servcice bij Soloya.

De rol van de overheid

De overheid wil ervoor zorgen dat het voor de burger toch nog interessant blijft om zonnepanelen aan te schaffen. Dat is ook nodig willen we de klimaatdoelstellingen die ons land zichzelf gesteld heeft halen. Voor de consument is het daarnaast ook belangrijk om te weten dat hij zelf zijn steentje daaraan kan bijdragen, zijn eigen stroom kan blijven opwekken én er ook nog iets aan kan verdienen. Ook zonder saldering zal een zonnepanelen-installatie interessant blijven.

Zonnepanelen kosten tegenwoordig een stuk minder dan 15 jaar geleden. De prijzen zullen nog steeds iets blijven dalen is de verwachting, terwijl de kwaliteit van de panelen steeds beter wordt. Ook het rendement van zonnepanelen is fors vooruit gegaan.

Door deze ontwikkelingen kan de overheid haar sturende rol loslaten. Er hoeft nu niets meer gepromoot te worden. De meeste mensen kunnen de investering van een zonnepaneelinstallatie zelf betalen, of hiervoor een gunstige banklening afsluiten. Ook via de gemeente zijn er soms mogelijkheden in financieel opzicht.

 

Zijn zonnepanelen nog een goede investering na afschaffen van de saldering?

Door al deze ontwikkelingen zou u zich kunnen afvragen of een investering in zonnepanelen nog wel zo’n goed idee is. We kunnen u gerust stellen. De ontwikkelingen op de energiemarkt zijn dusdanig dat we niet verwachten dat de energieprijzen voor de consument zullen verbeteren. We kijken even naar de andere voordelen van zonnepanelen, ook na de saldering :

 • Alles wat u zelf opwekt, hoeft u niet te kopen.
 • U krijgt nog steeds een kleine vergoeding voor wat u levert aan het net. (6 a 7 cent per kWh)
 • Zonnepanelen worden nog steeds goedkoper
 • De panelen worden beter, en hebben een beter rendement
 • Soms gaan zonnepanelen nog langer mee, zodat we spreken over meer dan 30 jaar.
 • Stroom via energieleveranciers zal komende jaren steeds duurder worden.
 • Als de stroom uitvalt, kunt u terugvallen op de eigen stroomvoorziening mits u ook een accusysteem heeft aangeschaft, en bepaalde technische aanpassingen heeft doorgevoerd. Dat zorgt ervoor dat u de omvormer toch van spanning kan blijven voorzien bij een stroomuitval. In principe vallen net-gekoppelde zonnepanelen bij een stroomuitval ook uit, omdat bepaalde componenten van de installatie stroom nodig hebben om te kunnen werken.
 • U kunt de installatie nog steeds over een periode van 7 à 8 jaar terugverdienen.
 • Als u nu beslist om de panelen te plaatsen heeft u nog steeds het voordeel van de salderingsregeling.
 • Als u pas over tien jaar panelen koopt, koopt u in ieder geval panelen met een veel hoger rendement.
 • Ook de kwaliteit van de omvormer is erop vooruit gegaan. Een omvormer zorgt voor de omzetting van gelijkstroom, die de zonnepanelen opwekken, in wisselstroom Een goede kwaliteit omvormer kan een hoger percentage gelijkstroom omvormen. Er gaat dus minder verloren. Hierdoor wekt u dus meer stroom op. Zeker op jaarbasis is dit kwaliteitsverschil goed meetbaar.
Zonnepanelen saldering

Salderingsregeling zonnepanelen periode 2020 – 2031

Jaar % dat u mag salderen
2020 100%
2021 100%
2022 100%
2023 91%
2024 82%
2025 73%
2026 64%
2027 55%
2028 46%
2029 37%
2030 28%
Vanaf 2031 0%

Invloed afbouw salderingsregeling op terugverdientijd

Terugverdientijd salderingsregeling zonnepanelen

Geen saldering mogelijk? Ga zelf meer verbruiken!

Zoals u hebt gezien krijgt u vanaf 2023 niet veel meer terug voor de levering aan het net. Reden te meer om het eigen verbruik op te schroeven, en wellicht eens goed na te denken over de plaatsing van een batterij in de kelder. We geven nog even wat tips mee om het eigen verbruik omhoog te krijgen:

 • De wasmachine aanzetten als de zon schijnt (en u dus energie produceert)
 • Ditzelfde geldt voor de vaatwasser
 • Als u overdag thuis bent zet dan de wasdroger aan. Doe dit niet als er niemand thuis is, want er is een klein gevaar op brand.
 • Ook de airco zet u overdag aan, maar dat lijkt ons logisch bij extreem warm weer.
 • Hebt u een elektrische auto? Laad overdag op als u die mogelijkheid heeft.

Ook komen er steeds meer slimme apparaten en apparatuur om elektrische apparaten te kunnen schakelen met een timer. Een warmtepomp kan zo ingesteld worden dat hij pas aanslaat als u stroom aan het opwekken bent. En zo kunnen we natuurlijk nog wel even doorgaan voor de kleinere apparaten. Het idee moge duidelijk zijn.

Tot slot: eindadvies

De aanschaf van zonnepanelen blijft ook na het wegvallen van het salderingssysteem interessant. Zowel financieel als voor het milieu. Door op deze manier stroom op te wekken en te verbruiken, hoeft deze stroom niet op een andere manier opgewekt te worden, die vaak minder milieuvriendelijk is. U draagt hierdoor bij aan een verminderde CO2 uitstoot. Na de afschaf van de saldering is het nog steeds mogelijk om aan het net te leveren, en u krijgt daarvoor een redelijke vergoeding. De meeste besparing haalt u uit het efficiënt omgaan met eigen opgewekte zonnestroom, en het eigen gebruik te maximaliseren. En dan denken we vooral aan het aanzetten van wasmachine, vaatwasser, en dergelijke op momenten dat de zon schijnt, en u stroom opwekt. Bij de aanschaf van de zonnepanelen let u op de kwaliteit en het rendement. U controleert de referenties van de firma en het merk.  Hierdoor kunt u de voordelen maximaliseren.

Zonnepanelen salderingsregeling

De voordelen van de salderingsregeling activeren?

De beste prijzen en na-servcice bij Soloya.

Beste zonnepanelenmerken

Solar Edge omvormers

Longi

REC Zonnepanelen

LG Zonnepanelen

QCELLS Zonnepanelen

SMA Omvormers

Zonnepanelen plaatsen?

Dé Beste Prijzen En Na-Service Bij Soloya!